Zápis detí do 1.ročníka

Zápis prebieha tak, aby sme sa spoznali rodičia, deti i učitelia. Potrebujete priniesť rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz. 

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2019/2020

17. 4. 2019 - deň otvorených dverí od 7.45 hod. + zápis 

Harmonogram dňa:  7. 45 hod. - Stretnutie nových detí a rodičov v hrách,  8.30 hod. - Stretnutie pri učení, 10.00 hod. - Stretnutie v rozprávaní o škole, 14.00 hod. - oficiálny papierový zápis

 

 

 

 

Prestup dieťaťa na školu

O prijatí do školy Dve ruky rozhodujú triedni učitelia. Napíšete triednej učiteľke alebo učiteľovi danej triedy a dohodnete si stretnutie, či dlhší telefonát. 
triedy- 1. až 4. ročník - Tereza Takáčová -  tereza.takacova@skoladveruky.sk
triedy 5. - 9. ročník - Igor Miháľ - igor.mihal@skoladveruky.sk
 
Bežne to prebieha tak, že chceme, aby ste vy aj vaše dieťa u nás v škole zažili vyučovanie. Na základe toho učitelia zvážia svoje sily a rozhodnú o prijatí dieťaťa. 
Na vyučovaní môžete nahliadnuť a zažiť našu prácu s deťmi. 

PRIHLÁŠKA do školy Dve ruky - zápis, prestup

https://skola-fantazia.edupage.org/register/

Kliknite: Vyplniť novú prihlášku

Návštevy v škole

Sme otvorení návštevám a pobytovým stážam rodičov, učiteľov, detí v domácom vzdelávaní, atď. Potrebujete sa dohodnúť. Najlepší čas na návštevy je prvý týždeň v mesiaci.
 
Poznámka k návštevám: My dospelí máme slabo rozvinutú schopnosť pri pozeraní sa na nejakú činnosť nekritizovať. Preto návštevníkov vťahujeme do činností. Intimita pri učení s deťmi je pre nás taká dôležitá, že učitelia majú právo tesne pred hodinou návštevu odmietnuť. Vtedy je dobré osloviť učiteľku inej triedy. Učiteľky nehodnotia Vašu osobu, ale skôr svoje vlastné nastavenie. Pripravte sa aj na prácu v telocvični.