Program dní

   Začíname pohybom v hrách. Po nich začína učenie na jednotlivých stupňoch. Bloky vedomostného učenia sa striedajú s blokmi pohybového, umeleckého a remeselného učenia. Šikovnosť hlavy úzko súvisí so šikovnosťou tela a šikovnosťou rúk a schopnosťou vyjadriť svoje pocity cez akýkoľvek druh umenia.  Pravidelne, jedenkrát do týždňa, sa stretávame. Učitelia a deti na celoškolskom stretnutí a riešime problémy priamou demokraciou podobne, ako v Summerhille.  U nás sa deti učia v škole. Rodičia sú vítaní na vyučovaní a sú súčasťou vyučovania. 

1. stupeň

 Deti viacerých ročníkov sa učia spolu v jednej triede.  

2.stupeň

Na druhom stupni ponúkame kurzy v jednotlivých predmetoch, ktoré navštevujú deti v zahraničnom vzdelávaní. Starajú sa o ne dvaja učitelia - špecialista, ktorý vyžaduje výkon a druhý učiteľ, ktorý rieši problémy detí.  Máme dobrý spôsob, ako riešime aj vážnejšie problémy detí s učením, alebo so správaním. 

 

Dokumenty k programu školy

Školský poriadok - pravidlá života a spolužitia žiakov, učiteľov a rodičov v Škole Dve ruky - sem kliknite

Školský vzdelávací program I. stupeň - sem kliknite

Školský vzdelávací program II. stupeň - sem kliknite

 

program dňa 

7:00 – 7:45 ranné vítanie

7:45 – 14:00 doobedné učenie

14:00 – 17:00 poobedné učenie

 

Školské stretnutia 

Stretávame sa všetci spolu - deti, učitelia vítaní sú aj rodičia. Riešime  problémy či návrhy, ktoré niekto vytiahne. Občas hlasujeme. Hlasujeme aj o poznámkach žiakov. Stretnutie je najúčinnejší spôsob riešenia problémov so správaním žiakov a učiteľov. Hostia majú tiež hlas.