Myšlienka školy

Učíme sa. Deti, učitelia aj rodičia. Každý deň. No nie vždy z kníh a v laviciach.

V našej malej škole vytvárame bezpečné prostredie, v ktorom môžu deti a učitelia každý deň opäť vojsť do svojho vnútra. Potom začnú tvoriť, pracovať a hrať sa. Takto objavujú svet, ľudí a učivo učebných osnov. Komunikáciou vytvárame bezpečné prostredie. 

U nás v škole berieme vážne, že deti sú citovo múdre – prirodzene cítia, čo je pre nich dobré. Deti dokážu riešiť svoje problémy so zdravým sebavedomím, komunikujú a poradia si, hoci ináč, ako to od nich očakávajú dospelí. Preto nie všetky problémy riešime za deti a za ich rodičov. 

 Deti v našej škole sa dokážu samostatne učiť a dokážu myslieť svojou hlavou. Učia sa v škole, menej k tomu potrebujú známky a domáce úlohy. Čítajú knihy a píšu eseje. Dotýkajú sa umenia a remesiel, varia, pracujú rukami. Naše deti sa veľa hýbu,  hrajú sa a nám sa to páči. 

Napriek tomu naše deti ovládajú predpísané učivo a dostanú sa na gymnázium, či inú strednú školu, ktorú si vyberú.

Učitelia v škole majú hlbokú dôveru a voľnú ruku pri učení. Často v školách a v rodinách rozhodujú o dôležitých veciach deti a rôznymi manipulačnými technikami svoje rozhodnutia presadzujú. U nás v škole nie. Necháme deti rozhodovať o veciach, na ktoré už dorástli. Ale rozhodujeme a presadzujeme dôležité rozhodnutia dospelých - rodičov a učiteľov. Z toho vyplýva pre deti pocit hlbokého bezpečia v škole. Zároveň učíme našich učiteľov a rodičov, ako viesť deti i pubertiakov tak, aby si mohli slobodne objavovať aktuálne témy spojené s ich rozvojom. Cez vlastnú skúsenosť a bez poučovania, či moralizovania zo strany dospelých. 

Návštevy v škole

Ak chcete zažiť myšlienku školy v praxi, príďte sa pozrieť. Sme otvorení návštevám a pobytovým stážam rodičov, učiteľov, detí v domácom vzdelávaní, atď. Potrebujete sa dohodnúť s Terezou Takáčovou. Napíšte jej tereza.takacova@skoladveruky.sk.