O škole

Sme  škola,  ktorá podporuje deti, ročdičov a učiteľov v učení detí Vlastnou cestou. Dôverujeme deťom v učení.  Podporujeme deti v domácom vzdelávaní - pre domaškolákov máme vlastnú stránku - sem kliknite.

Aktuálne

Zapisujeme a podporujeme deti na individuálnom vzdelávaní t.j. domáce vzdelávanie.