o škole

Sme  škola v Banskej Bystrici,  v ktorej sa učíme učitelia, rodičia aj deti. Dôverujeme deťom v učení v škole. Podporujeme deti v domácom vzdelávaní - pre domaškolákov máme vlastnú stránku - sem kliknite.

Aktuálne

Zápis detí do prvého ročníka 
17. 4. 2018 - denné deti
Harmonogram dňa: 7.45 hod. - Stretnutie nových detí a rodičov 
v hrách, 8.30 hod. - Stretnutie pri učení, 10.00 hod. - Stretnutie v rozprávaní o škole, 14.00 hod. - oficiálny papierový zápis
Zápis detí do prvého ročníka 
18. 4. 2018 - deti na individuálne vzdelávanie - domoškoláci
Harmonogram dňa: 7.45 hod. - Stretnutie nových detí a rodičov 
v hrách, 8.30 hod. - Stretnutie pri učení, 10.00 hod. - Stretnutie v rozprávaní o škole, 14.00 hod. - oficiálny papierový zápis