program školy

V škole prebieha vyučovanie na prvom stupni v blokoch, na druhom stupni v 45 minútových hodinách.  Vyučovanie u nás ide praktickým smerom. Prírodovedné predmety ako matematika, prírodoveda, biológia, chémia učíme v dielni a v kuchyni. Deti nedostávajú podstatne menej domácich úloh. Stále menej deti hodnotíme. Máme dlhšie prestávky. Deti majú veľa pohybu. Každý piatok sa stretávame všetci učitelia a deti na celoškolskom stretnutí a riešime problémy priamou demokraciou podobne, ako v Summerhille. Celonárodné testovanie v 9.ročníku, komparo aj inšpekcia ukázujú, že deti vedia, čo podľa učebných osnov vedieť majú. U nás sa deti učia v škole. Rodičia môžu byť na vyučovaní. 

1. stupeň

Deti sa učia so svojou triednou učiteľkou celé 4 roky. V súčasnosti máme na prvom stupni 2 triedy. Deti viacerých ročníkov sa učia spolu v jednej triede.  Na vysvedčení je slovné hodnotenie. 

2.stupeň

Na druhom stupni sú učitelia špecialisti na každý predmet a triedni učitelia. Špecialisti sú ako rodičia - tlačia na výkon. Triedni učitelia sú ako dobrí starí rodičia - vnímaví, veľa času a porozumenia pre deti - pubertiakov a pre ich problémy. U nás je druhý stupeň v pohode. Problémy otvárame a  riešime okamžite a väčšinou ešte pred tým, ako vykvasia. Máme dobrý spôsob, ako riešime aj vážnejšie problémy detí s učením, alebo so správaním. 

 

dokumenty k programu školy

Školský poriadok - pravidlá života a spolužitia žiakov, učiteľov a rodičov v Škole Dve ruky - sem kliknite

Školský vzdelávací program I. stupeň - sem kliknite

Školský vzdelávací program II. stupeň - sem kliknite

 

program dňa v škole

7:00 – 8:00 ranný klub

8:00 – 15:00 vyučovanie s veľkou desiatovou a obedovou prestávkou

13:30 – 17:00 krúžky a školský klub

Chodíme s deťmi do sebaobslužnej školy v prírode na jeseň a začiatkom leta, na lyžiarsky a plavecký výcvik. 

školské stretnutia v kotli

Každý piatok 9.30 sa stretneme v kotli na prízemí všetci učitelia a všetky deti. Riešime všetky problémy, ktoré niekto vytiahne. Občas hlasujeme. Hlasujeme aj o poznámkach žiakov. Stretnutie je najúčinnejší spôsob riešenia problémov so správaniím žiakov a učiteľov. Hostia majú tiež hlas.