myšlienky školy

Učíme sa. Deti, učitelia aj rodičia. Každý deň. No nie vždy z kníh a v laviciach.

V našej malej škole vytvárame bezpečné prostredie, v ktorom môžu deti a učitelia každý deň opäť vojsť do svojho vnútra. Potom začnú tvoriť, pracovať a hrať sa. Takto objavujú svet, ľudí a učivo učebných osnov. Komunikáciou vytvárame bezpečné prostredie. 

U nás v škole berieme vážne, že deti sú citovo múdre – prirodzene cítia, čo je pre nich dobré. Deti dokážu riešiť svoje problémy so zdravým sebavedomím, komunikujú a poradia si, hoci ináč, ako to od nich očakávajú dospelí.

 Deti v našej škole sa dokážu samostatne učiť a dokážu myslieť svojou hlavou. Učia sa v škole, menej k tomu potrebujú známky a domáce úlohy. Čítajú knihy a píšu eseje. Dotýkajú sa umenia a remesiel, varia, pracujú rukami. Naše deti sa veľa hýbu,  hrajú sa a nám sa to páči. 

Napriek tomu naše deti ovládajú predpísané učivo a dostanú sa na gymnázium, či inú strednú školu, ktorú si vyberú.

Učitelia v škole majú hlbokú dôveru a voľnú ruku pri učení. Často v školách a v rodinách rozhodujú o dôležitých veciach deti. U nás v škole nie. Učíme deti rozhodovať o veciach, na ktoré dorástli. Ale rozhodujeme a presadzujeme dôležité rozhodnutia dospelých - rodičov a učiteľov. Z toho vyplýva pre deti pocit hlbokého bezpečia v škole. Zároveň učíme našich rodičov, aby viedli deti v rodinách. Vidíme totiž, že z malých Napoleónov môžu vyrásť slabí násilníci. U nás v škole nie. 

návštevy v škole

Ak chcete zažiť myšlienku školy v praxy, príďte sa pozrieť. Sme otvorení návštevám a pobytovým stážam rodičov, učiteľov, detí v domácom vzdelávaní, atď. Potrebujete sa dohodnúť s Gabikou Vargovou. Napíšte jej gabika.kronova@skolafantazia.sk

kurzy dve ruky intuitívne

je festival slobodného učenia. Organizujeme ho, lebo stále viac rodičov a učiteľov má potrebu pochopiť, čo robíme v škole s deťmi. Tri dni v škole sa venujeme rodičom a priateľom detí nie len z našej školy. Formou dielní v súbežných programových líniách sa zaoberáme všetkým, čo pri živote s dieťaťom môžete stretnúť. 

myšlienka školy v obraze

sem kliknite