o škole

Sme otvorená demokratická škola v Banskej Bystrici,  v ktorej sa učíme učitelia, rodičia aj deti. Dôverujeme deťom v učení v škole. Podporujeme deti v domácom vzdelávaní - pre domaškolákov máme vlastnú stránku - sem kliknite.

aktuálne

15. - 17. mája remeselný dvor v Očovej KU KOREŇOM sem kliknite

22. - 26. mája Plavecký kurz sem kliknite