o škole

Sme otvorená demokratická škola v Banskej Bystrici,  v ktorej sa učíme učitelia, rodičia aj deti. Dôverujeme deťom v učení v škole. Podporujeme deti v domácom vzdelávaní - pre domaškolákov máme vlastnú stránku - sem kliknite.

aktuálne

19.1. - 22.1.2017 - Kurzy Dve ruky

3.2.2017 - polročné prázdniny

13.2. - 17.2.2017 - lyžiarsky zájazd

16.2. o 16.30 polročné celoškolské rodičovské stretnutie

27.2. - 3.3.2017 - jarné prázdniny

13.4. - 18.4.2017 - veľkonočné prízdniny